PRVA CRKVA


1. Silazak Duha Svetoga nad apostole: 50 dan... bili su zajedno s Isusovom majkom (Gospa = Majka Crkve...)  O tome čitamo u Biblijskoj knjizi - nakon evanđelja? Dj

2. Taj događaj slavimo 50 dana nakon Uskrsnuće, a taj dan zovemo... ?

3. Jedan od učenika ide vani propovijedati. To je... ?

4. Obraća se... židova?

5. Crkva pisano velikim slovom označava? 

6. Kako se vjera širila u vrijeme prvih kršćana? (brzo/sporo?)   

7. Gdje su prvi kršćani slavili misu?  

8. Kako se tada zvala sveta misa?   

9. Sve su dijelili zajedno pa se kaže da su bili: .... 

10. Kakvi su bili prvi kršćani (za razliku od mnogih današnjih)?  

 11. Koji sakramenta nas osposobljava za svjedočenje vjere? 

 12. Je li dar Duha svetoga kojeg mi primamo manji od onog kojeg su primili apostoli?