ISUSOVI UČENICI - kviz

 ISUSOVI UČENICISvi mogu postati dobri Isusovi učenici. 

Evo primjera jednog dječaka koji je bio zločest, ali koji je susreo svećenika svetog don Ivana Boska, i nakon što je don Bosko s njim razgovarao ,družio se s njim, popravio se... 

iz života sv. don Ivana Bosca (prvo poglavlje)

ISUS OPRAŠTA

 Isuse je ozdravljao ljude. Mnogima je i opraštao grijehe a ljudi koji nisu vjerovali ljutili su se zbog toga na njega. Isus je spreman opraštati nam kad nam je žao. GRIJESI SU TI TVOJI OPROŠTENI. 

Primjer čovjeka koji je spušten kroz krov u kuću gdje je bio Isus. 

ISUSOVI UČENICI BILI SU PRVI SVEĆENICI. On im je dao moć da mogu opraštati grijehe. Danas svećenici imaju MOĆ DA NAM U IME ISUSOVO OTPUŠTAJU GRIJEHE, da ih više nema.

Svećenikove riječi = Isusove riječi
JA TE ODRIJEŠUJEM OD TVOJIH GRIJEHA

U IME OCA, I SINA I DUHA SVETOGASV. FRANJO & prosjački red - fratri

SV. DOMINIK - utemeljitelj reda propovjednika

SV. BENEDIKT - Početak redovništva - Moli i radi

SUCI - UMNA MAPA

 

Ponovimo: 

Suci su ______________________
Živjeli su oko ___________ pr. Kr. 
Sudac koji je ujedno bio i prorok je _____________________. 
Sudac koji je od Boga tražio znak i bojao se svoje službe: _______________.
Sudac neobične snage: _____________________. 
Među sucima je bilo i žena, npr proročica ________________. 
Bog je onaj koji daje pobjedu, a to se pokazuje kad Bog šalje suca _____________u bitku gdje ima daleko manje vojnika nego neprijatelji. 
Kad je Bog pozivao Samuela on je mislio da ga zove _______________. 
Samuel je bio tužan kad je narod želio umjesto sudaca imati _____________kao i ostali narodi. 

CRKVA - UMNA MAPA

 


Ponovimo:  
Crkva nije ljudski izum nego ____________. 
Isus nas spašava od _______________, i to ne pojedinačno nego preko _____________. 
Slanje Duha Svetoga (__________________) naziva se i ________ Crkve. 
Crkva je novi _______________________, stoga Isus nije slučajno izabrao 12 apostola. 
Poslanje Crkve je da donosi Isusa, evanđelje __________________________. 
Je li istina da druge ljude ne treba obraćati s njihovih krivih vjera? da/ne 
Crkva je zajednica vjernika koji vjeruju u Isusa, a tu zajednicu možemo podijeliti na: k_______ , redovnike, redovnice i l___________. 
Katoličko svećenstvo živi u celibatu a to znači u ________________radi Kraljevstva Božjeg.
U celibatu žive i redovnici/redovnice, a također i l____________ posvećenog života. 
Postoje stupnjevi svećeničkog reda: b__________, s__________i đ___________. 
Crkva na zemlji povezana je sa crkvom u raju i u čistilištu. Koji su nazivi za Crkvu u raju i čistilištu?PATRIJARSI - UMNA MAPA

 
Ponovimo: 

Praoci Izraelskog, odabranog, Božjeg naroda zovu se i ___________________.
Abraham je uzor _____________ jer je vjerovao ono što je izgledalo nemoguće. 
Abraham je dobio sin Izaka u ______ godini. 
Abraham je vjerovao Bogu da će od njega nastati veliki narod čak i onda kad je Bog od Abrahama tražio veliku žrtvu tj. da ___________________________________. 
Izak je imao dva sina blizanca: __________ i ___________. 
________________ je prevarom dobio Izakov blagoslov. 
Od Jakovljevih 12 sinova nastalo je 12 plemena, a od njih cijeli narod ______________.
Omiljeni Jakovljev sin bio je _____________.
Braća su ga prodala u _____________, ali Bog ga je štitio te je u Egiptu postao ____________ i spasio je narod od ______________________.