ISUSOVA ČUDA - vrsta čuda

 ČUDA NAD PRIRODOM 

(prirodnim zakonima)

ISUS SMIRIVA OLUJU


ISUS PREVARA VODU U VINO


ISUS HODA PO VODI


ISUS HRANI MNOŠTVO (5000; pa 4000...) 

U S K R S N U Ć A
  

ISUS USKRSIO DJEVOJČICU 

O Z D R A V LJ E NJ A


ISUS USKRISAVA LAZARA
ISUS OZDRAVLJA PETROVU PUNICUISUS OZDRAVLJA UZETOGA

ISUS OZDRAVLJA GUBAVCAISUS OZDRAVLJA SINA KRALJEVA SLUŽBENIKA


ISUS ISTJERUJE ZLODUHE

ISUS I OPSJEDNUTI PADAVIČAR
... ...