SVETI JERONIM I SVETI AUGUSTIN

Too Late Have I Loved You - Stihovi sv. Augustina

Kasno sam te zavolio, ljepoto tako stara i tako nova, 
kasno sam te  zavolio! 
A eto, ti si bio u meni, a ja izvan sebe. 
Ondje sam te tražio nasrćući na ta lijepa bića koja si stvorio, 
ja rugoba. 
Ti si bio sa mnom, a ja nisam bio s tobom. 
Mene su daleko od tebe držale one stvari 
koje ne bi postojale kad ne bi bile u tebi. 
Zvao si me i vikao, probio si moju gluhoću, zabljesnuo si, sijevnuo si i rastjerao moju sljepoću,  ...
.

RANA POVIJEST CRKVE: CRKVENI OCI, IGNACIJE ANT., IVAN KRIZOSTOM, SVETI AUGUSTIN,

 Ignacije Antiohijski, biskup

IVAN KRIZOSTOM I SVETI AUGUSTIN

SV JERONIM

ISUS PROPOVIJEDA

 (samo tri godine/33)

Začuo se glas s neba: "Ovo je Sin moj ljubljeni, u Njemu mi sva milina" ISUS JE SIN BOŽJI, ... BOG.... DRUGA OSOBA PRESVETOGA TROJSTVA...

Isus je rekao da je došao radi grešnika. "Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima!"... Isus je dobri Pastir... On traži one izgubljeni, koji su odlutali od Boga... Raduje se svakoj osobi koja se vrati Bogu od kojeg je i potekao... 

BOŽJE MILOSRĐE