GOSPINA KUĆA - OD TRSATA DO LORETA

 iz knjige: Gospa i HrvatiGospina je kućica od apostolskih vremena postala mjesto bogoštovlja jer su se u njoj zbila dva ključna misterija naše vjere: navještenje i utjelovljenje

Sv. Jelena je nad Svetom kućom i s njom povezanom špiljom podigla crkvu.

Bazilika je tijekom raznih povijesnih promjena opstala sve do 1260. godine kada ju je porušio egipatski sultan Mameluk ed-din Bondokar.

Unatoč tomu podzemna kapela i Sveta kuća ostale su sačuvane.

Kada je 16. lipnja 1291. godine pao Akkon, zadnje križarsko uporište u Svetoj zemlji, Gospina kuća čudesno dolazi na Trsat.

 Svetu su kuću 10 svibnja prvi opazili ljudi koji su se bili uputili u sječu drva, dojmilo ih se što je kuća bila bez temelja i što je u njoj bio križ i drveni Bogorodičin kip.

 Vjernici su se odmah počeli okupljati, a neki su od njih na povratku obavijestili svog župnika don Aleksandra koji je već tri godine bolovao do neizlječive bolesti.

 

On im je rekao da je to kuća Majke Božje, da se ne brinu i da će im sljedećeg dana, u nedjelju, dati objašnjene.

 

U nedjelju se, na čuđenje vjernika, župnik pojavio zdrav i rekao im da je u snu dobio objavu da je to Gospina kuća i da ga je Gospa ozdravila.

 

Glas se o tome brzo proširio i narod je počeo dolaziti izbliza i izdaleka u velikom broju.

Knez Nikola I. Frankopan, gospodar toga kraja, upoznat sa događanjima, poslao je u Svetu Zemlju izaslanstvo u kojemu je bio i don Aleksandar da na mjestu događaja provjere istinitost objave.

 

Izaslanstvo se nakon četiri mjeseca vratilo i potvrdilo da svete kuće više nema u Nazaretu te da mjere prostora na kojemu se nalazila sveta točno odgovaraju mjerama kuće na Trsatu.

Otad su hodočašća na Trsat postala stalna i još češća. Zato, to svetište koje je duhovno središte Zapadne Hrvatske s pravom nosi naziv Hrvatski Nazaret.

Sveta se kuća nalazila na Trsatu od 10.5.1291. do 10.12. 1294. kada se pojavila u Italiji, u Loretu, u blozini gradića Recanatia.

NO unatoč tome Trsat su i dalje posjećivali mnogi hodočasnici pa je Trsat iako bez svete kuće od onoga vremena sve do današnjega bio i ostao Gospino svetište.

Tijekom posjeta Loretu papa Urban V susreo se sa hrvatskim hodočasnicima pod dojmom njihove žalosti zbog gubitka svete kuće i na molbu knezova Frankopana Trsatskomu je svetištu darovao 13 67. godine drevnu ikonu koja se pripisuje svetom Luki.

Ta je vrijedna i skupocjena ikona bila stanovita nadoknada za gubitak svete kuće a platila ju je zaklada Aleksandra ---------------- kanonika bazilike svetog Petra.

Mnogima su uslišane molitve pred Trsatskom ikonom, događala su se i čuda stoga je ikona dobila ime Trsatska Majka milosti.

Iako se Nazaretska kućica nalazila s druge strane Jadranskoga mora, u Loretu, a ne na Trsatu, po Marijinu su se zagovoru nastavile izlijevati velike milosti.

Petar Kružić koji je živio 1941. – 1537. kapetan Senjski i knez Kliški -----------pobjednik u mnogim protuturskim bitkama dao je 1531.godine sagraditi stube od RIječine i grada do naselja na padinama trsatskoga brijega da bi hodočasnicima olakšao pristup svetištu.

Otada su se mnogi vjernici stubama uspinjali vršeći pokoru na golim koljenima tj. novim oblikom štovanja Gospe Trsatske.

Kružić je izgradio 128 stuba a njegovo je djelo nastavio barun Gabriel -------------  zapovijednik Brinja pa je danas do Trsata 561 stuba.

Trsatsko je svetište bilo poznato i izvan hrvatskih granica tako se primjerice filozof Rene Descartes (----1650.) zavjetovao posjetiti Trsat ako dovrši svoj filozofski sustav.

Zbog okončanja križarskih ratova od 14.og stoljeća nadalje kršćani više nisu mogli hodočastiti u svetu zemlju pa im je umjesto toga hodočašća najbolji nadomjestak bila Gospina kuća u Loretu

Stoga stalno raste priliv hodočasnika u Loretsko svetište te u 16.-om stoljeću Loreto postaje najvažnije Marijansko odredište u Evropi.

Loreto je od kasnog 15.-og st. do konca 17.-og st bio jedno od najvećih središta Marijanske duhovnosti u Evropi,

a sada se smatra da je najsvetije i najslavnije talijansko i svjetsko marijansko svetište.

Zbog prosvjetiteljstva u 18.om st a tako i zbog nepovoljnih političkih prilika u 19.-om st. Broj se hodočasnika smanjio.

Tijekom povijesti u Loreto su uz pučane hodočastili veliki sveci, kraljevi, plemići i druge istaknute osobe.

Prema nekim izračunima Loreto godišnje posjeti 2 milijuna vjernika među kojima je i veliki broj bolesnika.

Od konca 13.og st. Kad je nazaretska kuća došla u Loreto pa sve do početka Drugog svjetskog rata trajala je neprekidna tradicija hodočašćenja Hrvata u Loreto.

Tako je npr. fra Bernardin Škrivanić 1910. godine doveo u Loreto više od 2000 hodočasnika iz Hrvatske.

Našim su sunarodnjacima, putovođama hodočašća bili njihovi svećenici.

U Loreto bi dolazili kopnenim a češće morskim putem, svetu su misu slavili na svom jeziku (i pismu glagoljici) u svetište su ulazili na golim koljenima i tako su puzeći obilazili oko Nazaretske kuće.

Još i danas vidljivi su znakovi te pobožnosti u dvama neprekinutim udubinama u mramoru oko Gospine kuće koje su izdubila koljena stotina tisuća hodočasnika.

Rečenica zapisana u 16.om st. Rječito govori o hrvatskim hodočasnicima u Loretu. Mi ih gledamo, veli jedan pisac, kako dolaze amo i ostavljaju među ovim svetim zidinama upravo najrjeđi primjer pobožnosti u ponašanju i velikodušnosti u darovima.

 U isto vrijeme isusovac o velikom broju hodočasnika Hrvata koji dolaze u Loreto zapisao: „Ljeta utjelovljenja gospodinova 1599 dođe njih tristo, a možda i petsto sa ženama u grad Loreto.

Svi kupiše svijeće i upalivši ih, jednodušno se pomoliše pred vratima velike crkve i proseci silnim glasom Božje milosrđe zazivahu Božansku Djevicu.

Naskoro se poredaše u redove po svećenicima, što su ih sa sobom poveli, uđoše u crkvu, ne na nogama, nego na koljenima.

Vapeći je plačući i govoreći jednoglasno na svom jeziku: Vrati se, vrate na rijeku Marijo. Marijo, na rijeku se vrati. O Marijo, Marijo, Marijo!

I opetujući to često u gorkim suzama pristupiše kućici Presvete Djevice. Ugledavši kućicu sa otvorenim vratima, raspaljeni novim žarom vapijahu gornju molitvu s tolikim oduševljenjem, s takvom uzbuđenošću srdaca te se činilo da se sve miješa i slijeva u suzama.

Ni jedan se ipak ne usudi unići u svetu kuću, nego prepuni ljubavi Božje. I upravo strveni od ogromne duševne boli golim koljenima obilažahu svetu sobicu izgovarajući još silnijim glasom gornji vapaj.

Ovim suzama, ovim naricaljka, ovim molitvama i drugim raznim dokazima prave pobožnosti jasno nam govore Iliri što sude o prejasnoj kući i koliko je cijene.

Ako ih poslije 256 godina toliko boli izgubljenje svete kuće i pobožnos sjećanje na to  što je molim vas istom bilo ona prva vremena kad su se živo sjećali tolikih čudesa i tolikih utjehe kod svete kuće na Trsatu.

Odatle i  dolazi ono što ona prva vremena mnogi od njih ne mogaše podnijeti odsutnost svete kuće pa dođoše amo.

Hodočasnici, kako svjedoči jedan drugi isusovac,  u pismu iz 1550.-e godine dolaze svake godine brodovima u pratnji svojih svećenika koji ih ispovijedaju i govore im svetu misu u njihovom domaćem jeziku.

Jedan ih očevidac, 1784. godine ovako opisuje.

Ja sam ih gledao kako dolaze svake godine u velikom broju tako te je politička oblast morala ograničite godišnjeg hodočašća

Cijele ljetne noći ugledao sam ih gdje kleče na koljenima pred crkvenim vratima jer im nije bilo dosta po danu promatrati zidove kuća Marijine koju pokvasiše svojim gorkim suzama.

Kad su već bili preumorni, popeli su se na stube papinske palače blizu crkve da se tu na lijepim galerijama makar donekle odmore i nitko se nije smio usuditi da im to zabrani jer to je povlastica što je imaju Hrvati i to oni sami isključivo od pradavnih vremena, ne samo obzirom na njihovu pobožnost. Nego napose radi uspomene što su oni jednom posjedovali svetu kuću za kojom sada toliko žale.

Dojmljiva je ta duboka pobožnost, potresna tuga za izgubljenom svetom kućom, ali iznad svega izdiže se žarka ljubav prema Gospi koja obavezuje na nasljedovanje.

Štovanje svete kuće izvan svete zemlje najprije je nastalo u Hrvatskoj, a ključnu ulogu u nastanku Loreta kao najvećeg europskog gospodina svetišta u srednjem vijeku imali su Hrvati.