ANĐELI SU STVARNI


Anđeli u životima svetaca:
                                   SVETA FAUSTINA 

Sveta Faustina u svom Dnevniku piše o anđelu (točnije, arkanđelu) koji je bio pored nje kad je putovala vlakom. (Dnevnik 630). Anđeo je bio je u obliku svjetla.  

"Vidjela sam anđela kako stoji na svakoj crkvi pored koje smo prolazili."  - piše.   

Oni anđeli koji su bili na crkvama su bili su nešto slabijeg sjaja = niži po rangu od onog koji je bio uz sv. Faustinu – pa su stoga naklonili glavu prema njemu, koji je očito bio - arkanđeo.  


SVETI PADRE PIO 

Onim duhovnim sinovima i kćerima koji su bili spriječeni da bi se susreli sa Padre Piom on bi rekao: "Ako me trebate - pošaljite svog anđela čuvara k meni"  

Bio je zauzet danju i noću slušajući poruke koje su mu donosili anđeli.                                  SVETI FRANJO I JACINTA

 (Vidioci iz Fatime) - Prije Gospina ukazanja ukazao im se Anđeo mira. Anđeo im je rekao: "Ne bojte se. Ja sam Anđeo mira. Molite sa mnom. I klečeći na zemlji, prostro se na zemlju glavom do poda i molio: "Moj Bože, ja vjerujem, ufam se u Tebe i ljubim Te. Tražim oproštenje za sve oni koji ne vjeruju, koji se ne ufaju u Te i ne ljube Te.” 

Treći put se anđeo ukazao sa svetom euharistijom. Mogli su vidjeti kapi krvi koje padaju iz hostije u kalež. Anđeo ih je pričestio na usta. A onda je istu molitvu izrekao još tri puta. 


Izvor: Angels are real, fr. Mark Goring