Kako moliti

Nedjelja je Dan Gospodnji,  a tako i zapovjedni blagdani.
No, Crkva preporuča i drugo vrijeme za molitvu: jutarnja, večernja, molitva prije i poslije jela, krunica,...
Moliti možemo izgovarajući molitve (usmena molitva) razmišljajući o riječima koje izgovaramo,
a možemo moliti i meditirajući (razmatrajući) o događajima iz Biblije, o istinama vjere...
Možemo i jednostavno biti u tišini i ljubavi s Bogom, a to je kontemplacija. 

Postoje i poteškoće u molitvi kao što je suhoća na koju ne možemo utjecati i te poteškoće imali su i sveci.
No postoje poteškoće na koje možemo utjecati, a to su rastresenost i duhovna lijenost.

U molitvi nam može biti od pomoći ako imamo uza se molitvenik, knjigu za razmatranje (Bibliju ili drugo pobožno štivo), kipić, sliku...

Možemo moliti svugdje i uvijek, tako da upravljamo svoje misli na Boga, bilo što da radimo...

dodatak:
Poučna priča: 
Kako je Bog odgovorio na molitvu siromaha


Svećenik se odlučio zaustaviti u crkvi i vidjeti tko je došao na molitvu. Upravo tada su se stražnja otvorila, čovjek je došao niz prolaz. Svećenik se namrštio, s obzirom da je vidio čovjeka koji se nije brijao neko vrijeme, košulja je bila nekako otrcana, njegov kaput je bio pohaban, čovjek je kleknuo, sagnuo glavu, …tada je ustao i otišao. U danima koji su slijedili svaki dan u podne došao je ovaj čovjek. Svaki put je kleknuo samo za trenutak. U naručju mu je bila posuda s ručkom, pa je u svećeniku počela rasti sumnja. Najviše se bojao pljačke i odlučio je zaustaviti čovjeka i pitati ga što ti radiš ovdje. Stari čovjek kaže da radi dolje niz cestu. Ručak mu je bio pola sata. Vrijeme ručka bilo je vrijeme molitve, da pronađe da pronađe snagu. Vidite, kaže on, ja ostajem samo trenutak, kaže on, budući da je tvornica daleko, kleknem ovdje i govorim Gospodinu: “SAMO SAM DOŠAO DA TI KAŽEM: GOSPODINE KAKO SAM SRETAN OTKAKO SMO NAŠLI JEDAN DRUGOGA ZA PRIJATELJA I DA SI UZEO MOJE GRIJEHE. NE ZNAM PUNO O TOME KAKO MOLITI, ALI MISLIM SVAKI DAN NA TEBE. ZATO ISUSE, OVO JE IVAN KOJI TI SE JAVLJA DANAS.” Svećenik se osjećao glupo. Rekao je Ivanu da je sve u redu.  I da dođe i pomoli se u bilo koje vrijeme. Čovjek kaže: Vrijeme je za ići. Nasmiješi se i kaže: Hvala! Požuri se na posao…
Svećenik klekne pred oltarom. On nikad to prije ne bi činio. Njegovo se srce otopi ugrijano ljubavlju i susreo se s Isusom tamo. Dok su suze tekle on je u srcu ponovio onu Ivanovu molitvu:
“SAMO SAM DOŠAO DA TI KAŽEM: GOSPODINE KAKO SAM SRETAN OTKAKO SMO NAŠLI JEDAN DRUGOGA ZA PRIJATELJA I DA SI UZEO MOJE GRIJEHE. NE ZNAM PUNO O TOME KAKO MOLITI, ALI MISLIM SVAKI DAN NA TEBE. ZATO ISUSE, OVO SAM JA KOJI TI SE JAVLJAM DANAS.”
Jednoga dana, iza podneva svećenik je primjetio da stari Ivan nije došao. Budući da je prošao već više dana. Otišao je u bolnicu raspitati o njemu, čuo je da je bolestan. Bolesničko osoblje bilo je zabrinuto za njegovo zdravlje, ali on im je donosio radost. Tjedan u kojem je on bio s njima donio je promjene na čitavom odjelu. Njegov smijeh, radost, promjenili su ljude i to je bila njegova nagrada. Glavna sestra nije mogla razumjeti zašto je Ivan bio tako sretan kad nije bilo ni cvijeća ni poziva ni pisama, ni posjetitelja nije imao. Svećenik je ostao uz njegov krevet, izrazi je sestri brigu: nema prijatelja koji bi došli pokazati da im je stalo. On sam nije se imao kamo vratiti. Gledajući iznenađeno stari Ivan je rekao s dopadljivim osmjehom – medicinska sestra je u krivu. Ona nije mogla znati da je On ovdje sve vrijeme. Svaki dan u podne On je ovdje. Kaže svećeniku dalje:
Dragi prijatelju, vidite, On sjedi desno dolje, nagne se prema meni i kaže mi:
“SAMO SAM DOŠAO DA TI KAŽEM IVANE, KAKO SAM SRETAN OTKAKO SMO NAŠLI JEDAN DRUGOGA ZA PRIJATELJA I DA SAM UZEO TVOJE GRIJEHE. UVIJEK VOLIM ČUTI TVOJE MOLITVE. JA MISLIM SVAKI DAN NA TEBE. ZATO IVANE, OVO JE ISUS KOJI TI SE JAVLJA DANAS.”

*****************************************************

dodatak 2:
Video o tri isposnika  - pustinjaka koji su posvetili život Bogu i molitvi ali nisu mogli zapamtiti Očenaš....


Otajstva kruniceGospa je dala sv. Dominiku krunicu kao moćnu molitvu za borbu protiv krivovjerja. U ono vrijeme bila je praksa da se moli 150 Zdravomarija ("vijenac Zdravomarija", kao vijenac ruža za Gospu), a 150 zato jer je u Bibliji 150 psalama. To bi bilo 15 otajstava - a nekada je to bio cijeli Ružarij; Kasnije je sv. papa Ivan Pavao II dodao pet otajstava svjetla.

Krunicu možemo moliti razmišljajući o riječima Zdravo Marijo - Od kuda te riječi?
krunicu možemo moliti razmišljajući-meditirajući o otajstvima iz Isusova života (za krunicu se zato kaže da je to sažetak Biblije)

Kako se moli krunica... (pogledaj listić)NASTANAK CRKVE I DUH SVETI

 Crkva je naziv za mjesto molitve, no Crkva je također i zajednica vjernika. Crkva je narod Božji. Isus je započeo stvaranje novog naroda Božjeg.  Novi narod Božji je Crkva koja više nije ograničena na jedan narod, a započela je sa 12 neukih apostola. Oni su trebali nastaviti Isusovo djelo. "I bit ćete mi svjedoci... do na kraj svijeta". Isus im daje i snagu da izvrše to djelo za koje su poslani 
tako da im daje Duha Svetoga.
 Što se događalo na onaj dan Pedesetnice kad su dobili dar Duha Svetoga?... 
Taj dio Biblije čitamo u Djelima apostolskim (klikni i pročitaj) 


NEDJELJA U OBITELJI

Nedjelja je sveti dan, dan Gospodnji. Bog je posvetio sedmi dan. To je dan molitve i odmora.
Ne može nam biti kao i svi drugi dani. KAKO SVETKUJEMO NEDJELJU? : 


Euharistijski sveci (II)


Sv. Izidor je bio oženjen čovjek, koji je svaki dan prije posla išao na svetu misu... Njegovi kolege su ga tužili gospodaru, a onda... (...)
Sv. Paško je bio siromašan dječak (.... ) koji je mogao nasljediti veliko bogatstvo, ali je odlučio biti siromašni fratar. Svoje slobodno vrijeme je najradije provodio klečeći pred Isusom...


KRŠĆANSKA MOLITVA

Zašto moliti? Koji bi bili razlozi... Bog postoji, On je naš Otac, naš Stvoritelj. Mi smo njegova djeca. Mi smo oni koji smo u potrebi. A koje sve potrebe mogu biti... Čovjek je prosjak Božji.
... Moliti najbolje učimo moleći. Koji su Biblijski primjeri molitve?
Koja je razlika između naše kršćanske molitve i yoga-meditacije?

GOSPA JE U NEBU SA SVOJIM TIJELOM (Gospini blagdani)

Koja je razlika između Uzašašća Isusova i Uznesenja Gospina?
Tko je jedino u nebu sa tijelom? Zašto je Gospa uznesena na nebo...
Kako tijelo može postati idol, božanstvo kojem se čovjek klanja?
Na što poziva Gospa Fatimska? (13.5.)...

Koji su značajniji Gospini blagdani i što se slavi tada?
****

dodatak:

GOSPINA SVETIŠTA MEĐU HRVATIMA (U HRVATSKOJ I IZVAN HRVATSKE)

Teško je otkriti kako sve nastaju Gospina svetišta među Hrvatima. Pisanih isprava o tome nema. Ili su nestali u požarima, usred ratnih vihora ili se za njih ne zna. Dio svetišta zahvaljuje svoj nastanak posebnim „ukazanjima“, a nerijetko je povod njihovu osnivanju našašće Gospina kipa ili slike. Oni su jednostavno izloženi na štovanje vjernicima, pokazuju milosno djelovanje i čudesnu moć te time nukaju puk na gradnju svetišta.
ZAGREBAČKA CRKVENA POKRAJINA
1. Marija Bistrica - Majka Božja Bistrička
2. Zagreb - Majka Božja Kamenita
3. Zagreb - Majka Božja Lurdska
4. Zagreb - Kraljica sv. Krunice
5. Zagreb - Marija Pomoćnica
6. Zagreb - Sveta Mati Slobode
7. Sljeme - Majka Božja Sljemenska
8. Remete - Majka Božja Remetska
9. Stenjevec - Majka Božja Drnovečka
10. Čučerje - Majka Božja Čučerska
11. Kamensko - Majka Božja Kamenska
12. Dol/Pribić - Majka Božja Dolska
13. Trški Vrh - Majka Božja Jeruzalemska
14. Vinagora - Majka Božja Vinagorska
15. Lobor - Majka Božja Gorska
16. Belec - Majka Božja Snježna
17. Volavje - Majka Božja Volavska
18. Vukovina - Majka Božja Vukovinska
19. Kloštar Ivanić - Majka Milosrđa
20. Kutina - Majka Božja Snježna
21. Molve - Majka Božja Molvarska
22. Močile - Majka Božja Močilska
23. Sveta Marija - Sveta Marija Međimurska
24. Lepoglava - Gospa Lepoglavska
25. Nova Rača - Majka Božja Račanska
26. Križevci - Majka Božja Koruška
ĐAKOVAČKO-OSJEČKA CRKVENA POKRAJINA
1. Aljmaš - Gospa od Utočišta
2. Osijek - Gospa Osječka
3. Bapska - Majka Božja Bapska
4. Ilača - Gospa Ilačka
5. Sotin - Gospa Sotinska
6. Šumanovci - Gospa Šumanovačka
7. Dragotin - Gospa Dragotinska
8. Slavonski Brod - Gospa Brze pomoći
9. Voćin - Gospa od Utočišta
10. Pleternica - Gospa od Suza
11. Slavonski Kobaš - Gospa Kloštarska
12. Kutjevo - Gospa Kutjevačka
13. Velika - Gospa od Utjehe
14. Tekije - Gospa Tekijska
15. Morović - Gospa Morovićka
16. Srijemski Karlovci - Gospa od Mira
RIJEČKA CRKVENA POKRAJINA
1. Trsat - Gospa Trsatska
2. Gerovo - Majka Božja Svetogorska
3. Rijeka - Gospa Lurdska
4. Mrkopalj - Majka Božja žalosna
5. Krasno - Gospa od Krasna
6. Oštarije Ogulinske - Gospa od Čudesa
7. Baška - Majka Božja Gorička
8. Rab - Gospa od Čuda
9. Lopar - Majka Božja Loparska
10. Poreč - Bogorodica Porečka
11. Vižinada - Gospa od Božjeg polja
12. Pula - Gospa od Mora
13. Šijana - Majka Božja od Milosti
14. Hreljići - Gospa od Zdravlja
15. Beram - Sv. Marija na Škriljinah
SPLITSKA CRKVENA POKRAJINA
1. Sinj - Gospa Sinjska
2. Solin - Gospa od Otoka
3. Split - Gospa od Zdravlja
4. Split - Gospa od Pojišana
5. Split - Gospa od Dobrića
6. Kaštel Novi - Gospa Stomorija
7. Slatine - Gospa od Prizidnica
8. Omiš - Gospa od Skalica
9. Vepric - Gospa Lurdska
10. Imotski - Gospa od Anđela
11. Proložac - Gospa na Vrljici
12. Biskupija - Naša Gospa Biskupijska
13. Visovac - Gospa Visovačka
14. Vrpolje - Gospa od Vrpoljca
15. Tisno -  Gospa od Karavaja
16. Šibenik -  Gospa van Grada
17. Primošten - Gospa od Loreta
18. Rogoznica - Gospa od Kapelice
19. Vodice - Gospa od Okita
20. Jelsa - Gospa od Zdravlja
21. Donji Humac - Gospa Bračka
22. Selca - Gospa Karmelska
23. Podselje - Gospa od Velog Sela
24. Dubrovnik - Gospa od Milosrđa
25. Čara - Gospa od Čarskoga polja
26. Badija - Gospa Badijska
27. Orebići - Gospa od Anđela
28. Kuna - Gospa Delorita
29. Orašac - Gospa od Orašca
30. Lopud - Gospa Lopudska
31. Mljet - Gospa od Jezera
32. Perast - Gospa od Škrpjela
33. Otok Gospe od Milosti - Gospa od Milosti
ZADARSKA NADBISKUPIJA
1. Nin - Gospa od Zečeva
2. Pag - Gospa od Staroga Grada
3. Zadar - Gospa Maslinska
4. Zadar - Gospa od Zdravlja
SARAJEVSKA CRKVENA POKRAJINA
1. Olovo - Gospa Olovska
2. Komušina - Gospa od Kondžila
3. Šćit (Rama) - Gospa Ramska
4. Stup - Gospa Stupska
5. Gornja Tramošnica - Gospa od Anđela
6. Široki Brijeg - Gospa Širokobriješka
7. Međugorje - Kraljica Mira
8. Hrasno - Kraljica Mira
OSTALI KRAJEVI
1. Bač - Gospa Radosna...
2. Bunarić - Gospa Bunarićka.
3. Subotica - Crna Gospa
4. Doroslovo - Gospa Doroslovska
5. Letnica - Gospa Letnička
...


Gospini blagdani


Mi kršćani katolici, imamo svoje blagdane na koje se uvijek ponovo prisjećamo
 glavnih istina naše vjere. 
Katolička vjera je posebna po svom poštivanju Gospe. 
A zašto toliko poštujemo Gospu? ...

Život u kršćanskoj obitelji
U ovo izvanredno vrijeme kad smo svi najviše u kući sa obitelji, 
dobro je zahvaliti Bogu što imamo svoju obitelj, svoju kršćansku obitelj, 
truditi se da budemo više zahvalni i više od pomoći svojoj obitelji.
 Ne možemo činiti velike stvari, ali možemo činiti male stvari s ljubavlju, 
(kako je govorila sveta Mala Terezija) i uvijek možemo moliti za svoju obitelj. 

MOLITVA DJECE ZA RODITELJE
(Iz  molitvenika: Srce Isusovo, spasenje naše)
Gospodine Bože, ti si mi zapovijedio da svoje starije slušam, poštujem i volim. Ti si mi svečano obećao i vječno blaženstvo ako ispunjam svoju dužnost prema roditeljima. Molim te daj mi milost da uzmognem svoje roditelje uvijek voljeti i poštivati kako treba i tako izvršavati  njihove opomene i zapovijedi kao da mi Ti sam to zapovijedaš. Udijeli mi milost da ih od srca volim i da tu ljubav pokažem svojim djelima: da im u njihovim potrebama rado pomognem, te im tako uzvratim za svu ljubav koju su mi iskazali od prvoga časa moga života. Oče nebeski, daj mi milost da svoje dužnosti prema roditeljima savjesno izvršavam i da se jednom zajedno s njima kod tebe veselim, u vijeke vjekova. Amen. 


Euharistijski sveci (I)Pobožnost prema Isusu u Presvetom sakramentu (tj. u Posvećenoj Hostiji) je dio naše katoličke vjere. Ne možemo biti katolici a ne vjerovati u to. Neki su sveci osobito poznati baš po toj pobožnosti. Evo nekih:

GOSPA, naš najveći uzor vjere

Govorili smo o blaženicima i svecima u hrvatskom narodu. Oni su naši uzori vjere. No, Gospa je uzor vjere i svecima. Ona, iako je bez grijeha, 'puna milost' također je morala VJEROVATI ... pouzdavati se  u Boga, ... Više pročitaj na stranici:


ŠTO VJERUJEMO O GOSPI

Što mi katolici vjerujemo o Gospi, najbolje je sadržano u pet dogmi o Blaženoj Djevici Mariji. Koje su to dogme, tj. istine vjere? Pročitaj više na stranici:

Blaženi kardinal ALOJZIJE STEPINAC
A što je bilo dalje? Vidi na videu.
Kako su komunisti progonili Crkvu u Hrvatskoj i njenog natpasira Alojzija Stepinca,
kako su mu namjestili suđenje,
kakvo je to suđenje bilo,
što je Stepinac na sudu govorio,
kako je primio osudu,
kakva je bila presuda,
od čega je umro,
što su o njemu govorili papa Ivan Pavao II,
papa Benedikt XVI, kardinal Muller,..

za video KLIKNI NA: VIDEO O ALOJZIJU STEPINCU, uzoru vjere