Gospini blagdani


Mi kršćani katolici, imamo svoje blagdane na koje se uvijek ponovo prisjećamo
 glavnih istina naše vjere. 
Katolička vjera je posebna po svom poštivanju Gospe. 
A zašto toliko poštujemo Gospu? ...