NASTANAK CRKVE I DUH SVETI

 Crkva je naziv za mjesto molitve, no Crkva je također i zajednica vjernika. Crkva je narod Božji. Isus je započeo stvaranje novog naroda Božjeg.  Novi narod Božji je Crkva koja više nije ograničena na jedan narod, a započela je sa 12 neukih apostola. Oni su trebali nastaviti Isusovo djelo. "I bit ćete mi svjedoci... do na kraj svijeta". Isus im daje i snagu da izvrše to djelo za koje su poslani 
tako da im daje Duha Svetoga.
 Što se događalo na onaj dan Pedesetnice kad su dobili dar Duha Svetoga?... 
Taj dio Biblije čitamo u Djelima apostolskim (klikni i pročitaj)