Euharistijski sveci (I)Pobožnost prema Isusu u Presvetom sakramentu (tj. u Posvećenoj Hostiji) je dio naše katoličke vjere. Ne možemo biti katolici a ne vjerovati u to. Neki su sveci osobito poznati baš po toj pobožnosti. Evo nekih: