Sveci



Mnogi ljudi koji nisu kršćani čude se zašto se mi molimo svecima i zašto ih slavimo.
Oni su zaista bili obični ljudi, ali ljudi koji su voljeli Boga na način koji nije uobičajen.
Oni su naši uzori, naši učitelji, nai superheroji, članovi naše nebeske obitelji.

Razgovarati o svecima može nam pomoći da očuvamo našu vjeru, da svoju vjeru volimo i dijelimo s drugima.
♥️