Majka Tereza - "Sve za Isusa"

Neki američki novinar promatrao je što radi majka Terezija njegujući jednog teškog bolesnika, čisteći njegovu ranu od koje je sve zaudaralo, i onda je rekao:
"Ja to ne bi radio ni za milijun dolara!" 
Ona mu je jednostano odvratila:
- Ne bih ni ja za milijun dolara. To činim za Isusa."


Česta rečenica koju je Majka Tereza ponaljala i svojim sestrama je da sve što čine - čine za Isusa. ("All for Jesus"). 

Svaki dan učinimo neko dobro djelo. To djelo može imati daleko veću vrijednost 
ako ga činimo -  sa Isusom i i za Isusa. 

Mi ne možemo ići u Indiju pomagati ljudima u nevolji, ali možemo činiti nešto tamo gdje živimo. Uvijek možemo činiti nešto - za Isusa.