Pjesma zahvale Bogu - prorok Danijel (Dn 3)

  »Blagoslovljen budi, Gospodine,Bože otaca naših,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!
Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje,
hvaljeno i uzvisivano dovijeka!
53 Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje,
hvaljen i slavljen dovijeka!
54 Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!
55 Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!
56 Blagoslovljen budi na svodu nebeskom,
hvaljen i slavljen dovijeka!

Stvaranje svijeta - u stihovima

MALI SVJEDOK ŽIVE VJERE! - Antun Tole, ministrant (10 god) ISUS - NAŠ PRIJATELJ

Stvaranje svijeta i čovjeka


1    

1.   1.U kojoj moliti spominjemo vjeru u Boga Stvoritelja neba i zemlje?
2.      2. Navedi dio te molitve (gdje spominjemo Boga Stvoritelja)
3.3. Koliko dana je Bog stvarao svijet i što je stvorio na kraju stvaranja?
44. Po čemu je čovjek slika Božja?
55. Od čega je stvoren Adam, a od čega Eva?
66. Što ta imena znače u prijevodu?
77. Jesu li oni stvarni ljudi, koji su stvarno postojali?
88. Zašto Adama i Evu zovemo našim praroditeljima?
9.9. Je li teorija evolucije dokazana znanost ili samo teorija (mišljenje nekih)?
   10. g je stvorio i nevidljivi svijet, a to su…?
1Tko je stvorio vraga – tj. kako je nastao vrag?
SVETI ĆIRIL I METOD - APOSTOLI SLAVENA

 IVAN PAVAO II Enciklika - SLAVORUM APOSTOLI

Apostoli Slavena

Izvor: vatican.va (google translate)


 

I. UVOD

1. SLAVENSKE APOSTOLE, svete Ćirila i Metoda, Crkva pamti po velikom djelu evangelizacije koje su izvršili. Zaista se može reći da je njihovo sjećanje posebno živo i relevantno za naše vrijeme.

Uzimajući u obzir zahvalno štovanje koje su stoljećima uživala sveta braća iz Soluna (drevni Solun), osobito među slavenskim narodima, i svjestan njihova neizmjernog doprinosa djelu naviještanja Evanđelja među tim narodima; Pazeći također na stvar pomirenja, prijateljskog suživota, ljudskog razvoja i poštivanja nutarnjeg dostojanstva svakog naroda, svojim sam apostolskim pismom Egregiae Virtutis 1  od 31. prosinca 1980. proglasio svete Ćirila i Metoda suzaštitnicima Europe. Na taj sam način slijedio put koji su već zacrtali moji prethodnici, a osobito Lav XIII., koji je prije više od sto godina, 30. rujna 1880., proširio kult dvojice svetaca na cijelu Crkvu, enciklikom Poslanicom Grande Munus , 2 i Pavla VI., koji je Apostolskim pismom Pacis Nuntius 3  od 24. listopada 1964. proglasio svetog Benedikta zaštitnikom Europe.

PROGONI CRKVE ( KRŠĆANA )


1. Koji su poznati progonitelji kršćana iz prva tri stoljeća? 

2. Koji je car bio na glasu među okrutnijima...?  

3. Navedi mučenike iz Solina i iz Siska?  

4. Kako su završili svoj život?   

5. Zbog čega su ih proganjali i ubijali?   

6. Jesu li svi Isusovi učenici bili mučenici?    

7.  Poznata Tertulijanova izreka o krvi kršćana... 

8. Kako možemo protumačiti tu izreku?   

9. Gdje su kršćani pokapali svoje mrtve...skrivali se i molili?  

 10. Koji car je dao slobodu kršćanima - kad je to bilo? 

11. Jesu li kršćani u sljedećim stoljećima prestali biti proganjani?  

12. Od kojih progonitelja je Gospa zaštitila Sinjski kraj... ?  

13. Jesu li muslimani prestali progoniti kršćane u današnje vrijeme... 

 14.  Kršćani su bili progonjeni i u vrijeme " sv. rata - naš blaženik iz tog vremena?   

15. fra Rafo Kalinić? 

BOLESNIČKO POMAZANJE