Too Late Have I Loved You - Stihovi sv. Augustina

Kasno sam te zavolio, ljepoto tako stara i tako nova, 
kasno sam te  zavolio! 
A eto, ti si bio u meni, a ja izvan sebe. 
Ondje sam te tražio nasrćući na ta lijepa bića koja si stvorio, 
ja rugoba. 
Ti si bio sa mnom, a ja nisam bio s tobom. 
Mene su daleko od tebe držale one stvari 
koje ne bi postojale kad ne bi bile u tebi. 
Zvao si me i vikao, probio si moju gluhoću, zabljesnuo si, sijevnuo si i rastjerao moju sljepoću,  ...
.