SLOBODA - Kršćansko i suvremeno shvaćanje***
"Sloboda se ne sastoji u tome da 
možemo činiti  što nas je volja 
nego u tomu da imamo pravo činiti
ono što smo dužni činiti" 
Sv papa Ivan Pavao II.
***
"Jedina uistinu slobodna osoba je ona
koja živi za Isusa Krista"
Sv. Ivan Krizostom
***

MOLITVA PREDANJA

Uzmi, Gospodine, i primi 
svu moju slobodu
moju pamet, moj razum i svu moju volju, 
sve što imam i što posjedujem. 
Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve vraćam. Sve je tvoje. 
Raspolaži sa svime po svojoj volji! 
Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen
***

Primjeri svetaca koji su nekada živjeli radeći što ih je bilo volja
ali su shvatili da u takvoj "slobodi" nije radost života.
Sv. Ignacije - živio za ljudsku slavu i prolazne avanture, 
a kad je bio ranjen čitao i Isusu i svecima
a to ga je potaklo na veliku promjenu života...
Sv. Augustin  - obratio se nakon mnogih majčinih molitava i suza.
Bog mu je dao bistar um, ali on to nije koristio na Božju slavu.  Bio je u nezakonitoj vezi i dobio sina, pohađao govorničke škole... a onda je jednom začuo glas: "Uzmi, čitaj!" 
Počeo je čitati prvo što je vidio - a to je bila Biblija, i otvorio na odlomak kojim kao da mu se Bog direktno obratio. To ga je potaklo da se mijenja... 
***
"Nemirno je srce naše 
dok se ne smiri u Tebi Bože"
(Sv. Augustin)
***